ODHAD HODNOTY NEHNUTEĹNOSTÍ

Cieľom spoločnosti je zabezpečiť našim klientom a partnerom KOMFORTNÝ a EFEKTÍVNY spôsob využitia komplexných služieb v oblasti ohodnocovania nehnuteľností.

ZNALECKÉ POSUDKY VYPRACOVÁVAME

pre hypotekárne úvery

pre zriadenie záložného práva

pre dedičské konanie

pre získanie úveru ​​

pre vyporiadanie podielového a bezpodielového spoluvlastníctva 

pre prevod vlastníctva

 
Znalecký posudok  je odborným a nezávislým právne uznávaným dokumentom, ktorý bude akceptovať každá jedna banka pri vybavovaní úveru. 
Znalec vypracováva znalecký posudok k nehnuteľnostiam na celom území Slovenka, ale hlavne poskytujeme vypracovanie znaleckých posudkov v okresoch Komárno, Nové Zámky a Dunajská Streda. Znalecký posudok vypracovaný  je akceptovaný všetkými bankami.
 
Znalec v odbore Stavebníctvo, odvetvie Odhad hodnoty nehnuteľností vypracováva znalecký posudok domu, bytu, podnikateľského objektu či pozemku, pre rôzne právne úkony, ktoré súvisia s kúpou, predajom, úverom-hypotékou.
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
.